Altijd actueel

Nieuws
BBZ ondernemers

Momenteel krijgen wij heel veel de vraag hoe het werkt om een beroep te doen op de extra ondersteuning zelfstandige ondernemers (aangepaste BBZ). Die vraag is begrijpelijk en logisch. De regeling Besluit Bijstandsverlening Zelfstandige (BBZ) is een bestaande regeling die nu specifiek voor de Corona-crisis wordt aangepast. De nieuwe aangepast regeling is nog niet helemaal uitgewerkt door de regering. Uitsluitend ondernemers die tijdelijk in de knel zitten kunnen een beroep doen op deze regeling.

Zoals eerder gezegd dus naar verwachting ook voor directeuren/eigenaren van B.V.’s. Feitelijk moet iedereen eerst bekijken wat die zelf kan dragen, maar er is in principe geen sprak van een vermogenstoets. Dus hoeft niet iedereen eerst zijn spaarcentjes op te maken. Kortom elke ondernemer met tijdelijke financiële problemen zou voor deze regeling in aanmerking kunnen komen. Hoe je dit moet aantonen, is op dit moment ook niet duidelijk en worden op dit moment uitgewerkt. De regeling zou in gaan houden dat er na aanvraag binnen 4 weken een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 3 maanden zal worden gegeven voor inkomensondersteuning in levensonderhoud. Voor een normaal gezin is dat € 1.500 per maand. Daarnaast zullen er nog mogelijkheden zijn tot aanvraag van een lening van maximaal € 10.157 voor bedrijfskapitaal. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud is een gift en de lening voor bedrijfskapitaal moet worden terugbetaald (lage rente en soepele aflossingsvoorwaarden). De regering maakt duidelijk dat deze regeling alleen bedoeld is voor die ondernemers die het echt nodig hebben! Ook komt er een zogenaamd Noodloket. Dit is een acute tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Deze regeling is bovenop de andere regelingen. Dit noodloket is in het bijzonder bedoelt voor die ondernemers in sectoren die hun activiteiten vrijwel geheel moesten staken (in het bijzonder horeca en bijvoorbeeld fitnescentra, schoonheidssalons, tandartsen, evenementenbureaus ’s etc.) en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. Ook deze tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een éénmalig bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. Ook deze voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Aanvraag doe je bij de gemeente waar je woonachtig bent (en dus niet afhankelijk van waar het bedrijf werkzaam/gevestigd is). De instantie van de gemeente die dit voor de bollenstreek uitvoert (gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen) is ISD Bollenstreek: https://www.isdbollenstreek.nl/ Ook die hebben dus ook nog niet de hele regeling, zoals de regering deze specifiek voor de Corona-crisis wil laten gelden, doorgekregen en is dit dus nog niet duidelijk bij hen. 

Nadere info en alvast aanmelden met je DigiD kunnen je via deze link op de website van ISD Bollenstreek: https://e-loket.isdbollenstreek.nl/eformer/?id=EAAAAB183pdb01vU6Gay6urzz%2fWioaEW20YQTTo1c2U4yZCbLhAAe6Sy%2f%2b4aMVB6h0W3zBYKTPBZ2Tfw66%2bG2tPMNGGoEzzuIcwjDLPNOBLr8ltfUbQ6U14a4vsT21EPAs%2fvrp9398ghMaDs8XagI192e3E%3d

Voor de gemeente Katwijk gaat dit via Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO) via deze link op de hun website: https://extra.katwijk.nl/wonen-verkeer-en-leefomgeving/ondernemers/bijstand-voor-zelfstandigen


Bekijk ook