Man-vrouw firma
In mijn praktijk heb ik diverse relaties en bedrijven in verschillende vormen en maten. Variërend van eenmanszaken tot aan de grotere BV-structuren met verschillende werkmaatschappijen in deze structuur. Deze maand wil ik het graag hebben over de man-vrouw firma. In de praktijk zie ik het vaak gebeuren dat de man of vrouw eigenaar is van een eenmanszaak, waarbij de partner een aanzienlijke rol speelt in de werkzaamheden van die eenmanszaak. Dan is een omzetting naar een man-vrouw firma een voor de hand liggende vervolgstap.

Wat is een man-vrouw firma?
Een man-vrouw firma is feitelijk een vennootschap onder firma (vof). In een vof oefenen twee of meerdere ondernemers een gezamenlijke onderneming uit. In het geval van de man-vrouw firma zijn dit dus de partners die met elkaar een samenwerking aangaan. Het is alleen mogelijk een man-vrouw firma te vormen als samenwerking tussen de twee betrokken ondernemers gebruikelijk is. Dat kan ook het geval zijn bij twee ondernemers die geen partner van elkaar zijn, maar wel een gelijkwaardige bijdrage, in de vorm van arbeid en vermogen, hebben in het samenwerkingsverband. Een ongebruikelijke samenwerking zal niet door de Belastingdienst worden geaccepteerd. De Belastingdienst geeft zelf als voorbeeld dat de samenwerking tussen een tandarts en een tandartsassistente niet als gebruikelijk wordt geaccepteerd.

Voordelen man-vrouw firma
Aangezien de man-vrouw firma hetzelfde wordt behandeld als de vennootschap onder firma, gelden dezelfde voordelen als bij een vof.

Eenvoudig en snel
Een man-vrouw firma is gemakkelijk op te starten. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is met één bezoek geregeld. Ook moet een firmacontract opgesteld worden waarin de voorwaarden zijn vermeld waaronder het samenwerkingsverband is aangegaan. In dit contract staan ook de afspraken over vergoeding en de voorwaarden voor ontbinding van het vof-contract.

Weinig kosten
Een inschrijving als man-vrouw firma is niet alleen snel, maar ook zonder veel kosten te realiseren. Een notaris is namelijk niet vereist bij de opstart van een vof en er is geen kapitaalstorting nodig. Overigens is dit sinds 2012 ook fors verminderd bij de opstart van een vennootschap waarbij de kapitaalinbreng minimaal € 0,01 bedraagt.

Fiscale voordelen
In een man-vrouw firma hebben beide partners elk recht op dezelfde fiscale voordelen die gelden voor zelfstandige ondernemers, als zij aan het zogenaamde urencriterium voldoen. Voorbeelden hiervan zijn de zelfstandigenaftrek,  de startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Daarnaast zijn er nog voordelen die gelden voor zelfstandige ondernemers, zoals de investeringsaftrek.

Nadelen man-vrouw firma
Uiteraard zijn er naast voordelen, ook enkele nadelen verbonden aan de start van een man-vrouw firma. Het is aan te raden om hiermee rekening te houden zodat u uiteindelijk zelf een passende  kunt maken.

Aansprakelijk
Als man-vrouw firma is iedere vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden en verplichtingen die zijn ontstaan als gevolg van de activiteiten en werkzaamheden die in de man-vrouw firma worden verricht. Hierbij wordt niet gekeken naar het ontstaan van deze schulden, oftewel welke vennoot de schulden veroorzaakt heeft. Eventuele huwelijkse voorwaarden die tussen de partners zijn afgesproken, verliezen deels hun beoogde werking.

Verzekeringen en pensioenen
Als ondernemer ben je zelfstandig verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen (zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekering). Bij beëindiging van de vof hebben de partners ook geen recht op een WW-uitkering. De financiële risico’s bij stopzetting/mislukking van de man-vrouw firma zijn hierdoor groter. Eveneens moet elk van de partners zelf voor zijn of haar ‘oude dag’ zorgen en dus zijn of haar eigen pensioen regelen.
De man-vrouw firma kan interessant zijn wanneer de partner een gelijkwaardig aandeel in de onderneming heeft. Het is dan een goede optie om gebruik te kunnen maken van fiscale faciliteiten. Als alternatief voor de vof, is het mogelijk de partner een arbeidsvergoeding toe te kennen als de partner minder arbeid inbrengt, maar wel  werkzaamheden verricht voor de onderneming. U kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van een meewerkaftrek.
Laat u in deze situatie goed adviseren over de mogelijkheden. Uiteraard kunnen wij u daarbij helpen!

Gert-Jan Kuijt AA, partner bij Accountantskantoor Brittenburg

Lemmers kan u helpen met o.a.