Vaknieuws

Tweede aanvraagperiode NOW

Het coronavirus heeft nog steeds grote gevolgen voor onze samenleving en economie. Binnenkort gaat daarom de tweede aanvraagperiode NOW in. Het UWV streeft ernaar dat dit op 6 juli is. Vanaf dan kunnen werkgevers tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers doorbetalen. De tweede tegemoetkoming NOW is voor een periode van 4 maanden. Elke werkgever kan NOW aanvragen; het maakt niet uit of hij eerder al NOW heeft aangevraagd.

Het doel van de tweede aanvraagperiode NOW is dat zo veel mogelijk banen behouden blijven. En ook dat werknemers en werkgevers zich kunnen aanpassen aan de veranderde samenleving en economie.

Voor de tweede aanvraagperiode NOW is het volgende veranderd ten opzichte van de eerste aanvraagperiode NOW:

Periode tegemoetkoming
De tweede NOW-tegemoetkoming is voor een periode van 4 maanden, in plaats van 3 maanden. Namelijk voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

Plichten
De volgende plichten zijn erbij gekomen:

  • Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Maar dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is. Of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is. Gaat het om een aanvraag op werkmaatschappij-niveau: keer ook geen winstuitkering en bonussen uit aan de moedermaatschappij of het groepshoofd waar de werkmaatschappij onderdeel van is. Dit geldt ook als uw voorschot lager dan € 100.000 is of uw definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn.
  • Stimuleer uw werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet u bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen. Via het crisisprogramma NLWerktDoor kunnen mensen van 1 juli tot en met december 2020 kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.

Berekening
Het volgende is veranderd in de berekening:

  • Het percentage omzetverlies berekenen we over 4 maanden in plaats van 3 maanden. Schat dit percentage zo precies mogelijk in. Zo voorkomt u dat u een te hoog bedrag ontvangt en misschien later geld moet terugbetalen.
  • De verhoging van de loonkosten om vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten te compenseren gaat van 30% naar 40%. Dit is om ook andere kosten dan loonkosten te compenseren.
  • We gaan uit van de loonsom van maart 2020 (of november 2019). Dit is de meest recente maand waarover we de loongegevens hebben.

Akkoord voor publicatie
Als u NOW aanvraagt, gaat u ermee akkoord dat de naam van uw organisatie, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar gemaakt worden. Alle andere gegevens, zoals uw adres, worden dus niet openbaar gemaakt.

Vanaf eind juni 2020 publiceert UWV dit op de website. Dit geldt ook als u de eerste aanvraagperiode NOW heeft aangevraagd. Het kabinet moet namelijk transparant zijn, omdat de NOW een subsidie is die van publiek geld wordt betaald.

Ontslag
Als u van 1 juni tot en met 30 september voor werknemers ontslag aanvraagt bij UWV vanwege bedrijfseconomische redenen, dan doen we het volgende:

  • We nemen 100% van de loonsom van maart 2020 van de werknemers voor wie u ontslag aanvraagt. En dit vermenigvuldigen we met 3 (en niet met 4).
  • Dit bedrag trekken we af van de definitieve tegemoetkoming die u zou hebben gehad zonder de ontslagaanvragen.

Betaling
We betalen de tegemoetkoming in 2 keer:

  • De eerste betaling ontvangt u zo snel mogelijk nadat wij uw aanvraag hebben goedgekeurd. U ontvangt dan de tegemoetkoming voor de eerste 2 maanden.
  • De tweede betaling krijgt u ongeveer 2 maanden daarna. U ontvangt dan de tegemoetkoming voor de andere 2 maanden.

Bron: UWVNeem contact met ons op


Novens nieuws

Lemmers kan u helpen met o.a.