Controle jaarrekening

De accountantscontrole is erop gericht u zekerheid te geven over uw bedrijfsresultaten. Onze aanpak staat garant voor een zo efficiënt mogelijke controle.  Deze controle resulteert in een controleverklaring, een management letter en/of een accountantsverslag.

Voor het uitvoeren van wettelijke controles werken wij samen met een AFM-houdende accountantsorganisatie. Deze beschikken over de benodigde AFM-vergunning voor het afgeven van een controleverklaring bij wettelijke controles. In de praktijk betekent dit dat onze medewerkers door externe accountants en adviseurs worden ingehuurd om deel uit te maken van het controleteam. Het voordeel van deze samenwerking is dat de controle wordt afgescheiden van de samenstel- en adviespraktijk en dat de controle kan worden uitgevoerd tegen zeer concurrerende tarieven.

Onze expertise

  • Kennis
  • Professioneel
  • Persoonlijk
  • Praktisch
  • Proactief
  • Doelgericht
  • Helder

Lemmers kan u helpen met o.a.