Ook u heeft recht op toeslagen!

Vaak hoor ik van diverse mensen dat ze nooit aangifte inkomstenbelasting hoeven te doen. “Lekker makkelijk”, hoor ik dan. Dat is inderdaad wel zo, maar in veel gevallen loont het juist wel om aangifte inkomstenbelasting te doen aangezien er dikwijls een leuke teruggaaf uit voort komt. Het zou zomaar kunnen zijn dat u met uw verzamelinkomen recht heeft op zorg-, huur-, kinderopvang- of kindgebonden budget. Al deze toeslagen zijn gekoppeld aan uw verzamelinkomen. Hierbij geldt dat de hoogte van de toeslagen afneemt als het verzamelinkomen hoger wordt. Oftewel hoe meer u verdient des te lager zullen de toeslagen zijn. Veel mensen denken ten onrechte dat zij te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een toeslag. Over de afgelopen jaren is er echter voor miljoenen euro’s aan toeslagen niet aangevraagd. Kortom, u doet u zelf tekort.
Als eerste zou u elk jaar uw aangifte inkomstenbelasting moeten laten verzorgen aangezien hier uw verzamelinkomen uit voort vloeit. Vervolgens kan met dit verzamelinkomen de toeslagen worden aangevraagd.

Recht op zorgtoeslag hebben alleen mensen met een niet te hoog toetsingsinkomen. Voor een alleenstaande geldt in 2013 maximaal € 30.939 en voor iemand met een toeslagpartner is het maximale gezamenlijke toetsingsinkomen in 2013 € 42.438.

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan € 681,02 per maand. Als u jonger bent dan 23, is dit € 374,44 per maand. Dit zijn de bedragen voor het jaar 2013. Of u huurtoeslag krijgt, hangt onder andere af van uw inkomen en uw vermogen (spaargeld en beleggingen).

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Het bestaat naast de kinderbijslag en is tevens afhankelijk van het verzamelinkomen.

Daarnaast bestaat er nog de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal uur dat u voor uw kinderen opvang afneemt alsmede de prijs per uur en de hoogte van uw verzamelinkomen.

Let op uw verzamelinkomen betreft niet uw bruto jaarinkomen. Op dit bruto jaarinkomen komen nog een aantal aftrekposten in mindering, zoals bijv. de betaalde hypotheekrente, premies lijfrente, premies AOV en andere fiscale aftrekposten. Kortom, u heeft vaker recht op toeslagen dan u denkt. Laat geen geld liggen en vraag ze tijdig aan of laat dit voor u verzorgen door bijv. een accountantskantoor.

Door Niels Batenburg AA, partner bij Novens Accountants.

Lemmers kan u helpen met o.a.