Het nieuwe ontslagrecht

Vanaf 1 juli 2014 gaat de eerste tranche in van de Wet Werk en Zekerheid. Hieronder zal ik een aantal punten behandelen die gaan wijzigen en die grote gevolgen kunnen hebben voor zowel werknemer als werkgever.

Per 1 juli 2014 verdwijnt voor werkgevers en werknemer de mogelijkheid tot het opnemen van een proeftijd bij een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter. De VVD is hier tegen en wil iedereen de mogelijkheid geven om in ieder geval nog een proeftijd van 1 week te kunnen opnemen.

Daarnaast mag in de basis in tijdelijke arbeidsovereenkomsten geen concurrentiebeding (dit geldt ook voor het relatiebeding!!) meer worden afgesproken. Alleen als de werkgever in de arbeidsovereenkomst gemotiveerd aangeeft dat er een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang is, mag er alsnog een concurrentiebeding worden afgesproken. Indien dit van toepassing is adviseer ik werkgevers om dit ook expliciet in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Deels kan bovenstaande ondervangen worden met een extra sterk geheimhoudingsbeding of direct met een contract voor onbepaalde tijd.

Tevens ontstaat de verplichting voor de werkgever om, bij contracten van bepaalde tijd voor 6 maanden of langer, 1 maand voor afloop van het contract aan te zeggen of het contract wordt verlengd of wordt beëindigd. Als dit niet tijdig gebeurd dan betekent dit 1 maand extra salaris voor de werknemer.

Vanaf 1 juli 2015 gaat ook de transitievergoeding gelden. De transitievergoeding is de vervanger van de kantonrechtersformule. Kort gezegd houdt dit in dat de vergoeding die aan werknemers betaald moet worden bij ontslag lager zal worden, maar dat er altijd een vergoeding zal zijn. Dat is nu niet het geval. Naast de transitievergoeding kan een rechter ook nog een billijke vergoeding gaan toekennen aan de werknemer. De vraag kan worden gesteld of het wel goedkoper wordt om een werknemer te ontslaan? Voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) die zich in een slechte financiële situatie bevinden, is er kans op dat dienstjaren vóór 1 mei 2013 niet meetellen bij de bepaling van de transitievergoeding.

De werknemer heeft daarnaast de mogelijkheid om in hoger beroep en om in cassatie te gaan bij een eventueel ontslag. Ook is instemming van de werknemer bij een beëindigingsovereenkomst schriftelijk herroepbaar voor de werknemer gedurende een periode van 2 weken. Ik voorzie een explosie van het aantal rechtszaken en veel extra werk voor rechters en juridische adviseurs.

Door Niels Batenburg AA, partner bij Novens Acoountants.

Lemmers kan u helpen met o.a.