Besparen eigen bijdrage AWBZ?

Jaco en Anneke zijn al wat ouder en horen van alles in de media over de eigen bijdrage AWBZ. Zij willen graag weten wat dit voor hen betekend. Vandaag zijn ze toch bij hun accountant en zullen ze dit onderwerp direct ter sprake brengen.

‘Nederland vergrijst en daarmee stijgen de zorgkosten voor de overheid. De overheid heeft hiertoe vanaf 2013 een eigen bijdrage ingesteld voor de AWBZ. Van de opbrengsten van de AWBZ wordt langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten betaald’, legt de accountant uit.

‘Ik heb altijd hard gewerkt en hierdoor veel kunnen sparen en de hypotheek op het huis is ook afgelost’, zegt Jaco. ‘Moeten we daardoor meer afdragen aan de overheid?’, vraagt Anneke bezorgd. ‘Ja, stel dat jullie over bijv. 2 jaar in een verpleeghuis komen, dan wordt jullie eigen bijdrage gebaseerd op het vermogen van nu. Die eigen bijdrage kan zelfs oplopen tot € 26.000 per jaar’, vertelt de accountant. Anneke kijkt bezorgd en zegt dat ze op deze manier snel door het spaargeld heen zullen zijn en geen leuke dingen meer kunnen doen en dat de kinderen ook minder zullen erven. ‘En wat wellicht wordt vergeten is dat de AWBZ-bijdrage wordt berekend over het vermogen van twee jaar geleden’, vertelt de accountant. ‘Kunnen we hier dan niks tegen doen?’, vraagt Jaco zich af. De accountant vertelt dat er een aantal oplossingen zijn.

‘Jullie kunnen er voor kiezen om het spaargeld weg te schenken aan kinderen. Dan loop je wel tegen schenkingsrechten aan, maar met een beetje fiscale planning kan die pijn wel verzacht worden’, zegt de accountant. ‘Het nadeel is dat jullie dan het spaargeld kwijt zijn en dan niet meer die leuke dingen kunnen doen’. ‘Misschien kunnen we een deel schenken aan de kinderen en de rest bewaren voor ons zelf’, zegt Anneke tegen Jaco. Jaco houdt het spaargeld voorlopig liever zelf en vraagt of er nog meer oplossingen zijn. ‘Een 2e mogelijkheid is om een B.V. op te richten’, zegt de accountant. Jaco fronst zijn wenkbrauwen en vraagt zich af of hij op zijn leeftijd nog wel een B.V. moet oprichten. ‘Jullie storten het spaargeld op een bankrekening in de B.V. Het spaargeld blijft op deze manier voor de bepaling van de hoogte van de AWBZ-bijdrage geheel buiten schot en als jullie behoefte hebben aan spaargeld dan kan dit uit de B.V. worden onttrokken’, zegt de accountant.


Door Niels Batenburg AA, partner bij Novens Accountants.

 

Lemmers kan u helpen met o.a.